Quý khách vui lòng điền thông tin để đăng nhập vào Zoom chuyển đổi trực tiếp:
Lưu ý:
- Đăng nhập bằng máy tính có tai nghe, chuẩn bị USB token
để ký tờ khai
- Thời gian hỗ trợ: 08h00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 & 8h00-
12h00 thứ 7 hàng tuần
Mã số thuế*
Họ và tên quý khách*
Email liên hệ*
Số điện thoại*