MISA meInvoice
Phần mềm hóa đơn điện tử được tin dùng hàng đầu
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC,  Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị quyết 43/2022/QH15
Là phần mềm tiên phong áp dụng công nghệ Blockchain bảo mật - an toàn dữ liệu tuyệt đối cho người dùng
Lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng trên mọi nền tảng Web, Desktop, Mobile
Dễ dàng tra cứu - quản lý tập trung hóa đơn điện tử đầu vào. Tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu, quản lý thủ công của Kế toán.
Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như: phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị,...
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice